Opleidings-instituten

AFG ondersteunt diverse opleidingsinstituten om de mensen in uw organisatie te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. Samen werken we aan onderwijsvernieuwing en het vergroten van opleidingscapaciteit. We hebben een aantal basisopleidingen die we volledig kunnen aanpassen aan uw wensen. Ontdek hoe we ook uw opleidingscentrum kunnen ondersteunen.

 Opleidingsinstituten

AFG ondersteunt diverse opleidingsinstituten om de mensen in uw organisatie te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. Samen werken we aan onderwijsvernieuwing en het vergroten van opleidingscapaciteit. We hebben een aantal basisopleidingen die we volledig kunnen aanpassen aan uw wensen. Ontdek hoe we ook uw opleidingscentrum kunnen ondersteunen.

 OPERATIONELE INZETBAARHEID omhoog

Door een tijdelijk instructeurstekort is er schaarste ontstaan in capaciteit. Het vergroten van deze capaciteit is erg belangrijk voor opleidingsinstituten.

Versterken opleidingscapaciteit

Door tijdelijke tekorten aan instructeurs is er geregeld een behoefte tot het vergroten van opleidingscapaciteit. Door de inzet van snelle en flexibele intstructieteams van AFG vergroot u uw opleidingscapaciteit.

Behoefte aan onderwijsvernieuwing

De behoefte aan onderwijsvernieuwing is groot, omdat de wereld sneller dan ooit verandert. AFG heeft de meest up-to-date kennis doordat we internationale experts inzetten, zowel militair als civiel. Ons zorgvuldig wervings- en selectieproces verzekert u van de beste instructeurs welke voldoen aan uw kwaliteitseisen. Zo bent u verzekerd van een actueel opleidingsprogramma.

Opleidingen AFG verhogen operationele inzetbaarheid

AFG ondersteunt uw organisatie door op korte termijn flexibele en pragmatische opleidingen van hoge kwaliteit aan te bieden. AFG heeft al enkele jaren ervaring met het ondersteunen van diverse overheidsorganisaties met diverse opleidingen en trainingen. AFG maakt voor de invulling van haar opleidingen en trainingen gebruik van een poule van experts die specifiek voor de duur van de opleiding of training worden aangeboden als zelfstandig opererend instructieteam. Op deze manier wordt maximale ondersteuning geboden aan de verschillende uw opleidingscentra

Samen in de frontlinie van onderwijsvernieuwing.

  opleidingscapaciteit en onderwijsvernieuwing

  opleidings-capaciteit en onderwijs-vernieuwing

Wat levert AFG een Operationele Eenheid op? In 1 zin: een opleidingsprogramma dat door de hoge mate van flexibiliteit en maatwerk naadloos aansluit hoge kwaliteitseisen en opleidingsbehoefte. Hiermee realiseren we:

 

 • Verhoging van operationele inzetbaarheid door cursisten op te leiden in benodigde kennis en vaardigheden. We leveren snel het aantal benodigde BC-codes.
 • Vergrote opleidingscapaciteit. Doordat we flexibel werken met een grote groep experts, kunnen we in korte tijd zeer snel benodigde opleidingscapaciteit leveren.
 • Onderwijsvernieuwing door toepassing van meest recente, wereldwijde kennis en expertise. We werken aan duurzame verbetering van de opleiding doordat AFG zoveel mogelijk kennis overdraagt en nauw samenwerkt u.

  Hoge KWALITEITSEISEN

Uw organisatie heeft bepaalde kwaliteitseisen en voorwaarden. Wij (her)kennen deze en sluiten met onze opleidingen hier zo goed mogelijk op aan. Wij zijn niets voor niets lid bij de NRTO & CRKBO en onze instructeurs hebben ruime ervaring binnen hun expertise. Dit zorgt voor een efficiënt en effectief werkproces waarbij we samen het beste product maken. Zo realiseren we hoge kwaliteit in ons opleidingsaanbod.

  WIJ WERKEN SAMEN MET

 • 13 Lichte Brigade 
 • 43 Gemechaniseerde Brigade
 • 11 Luchtmobiele Brigade
 • Korps Mariniers
 • Defensie Duikschool
 • Mariniersopleidingscentruim
 • Koninklijke Marechaussee – HRB
 • Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC)
 • Bewakingseensheden Politie
 • Ondersteuningsgroepen Politie
 • Veiligheidsregio Groningen

  STATISTIEKEN

Met trots delen we onze resultaten van alle afgeronde opleidingen over 2018 en 2019:

   

  %

  Slagingspercentage

  Certificaten

  Waardering cursisten

    Proces beschrijving​

  We werken volgens een standaard werkwijze die is gebaseerd op het Plan, Do, Check, Act model.

  We beginnen een samenwerking met een inventarisatie van de behoeften. Hierna stellen we een opleidingsprogramma op dat naadloos aansluit bij de opleiding van de interne opleider. De uitvoering vindt plaats decentraal en/of in missie gebied.

  We evalueren en verbeteren de opleiding in meerdere pilots, en tot slot dragen we zoveel mogelijk van de kennis over naar de Operationele Eenheid en Opleider.

    Waarom AFG?

  • AFG heeft toegang tot diepgaande kennis op het gebied opleiden en trainen van militairen en politieagenten. De krachtige combinatie van militaire en civiele experts zorgt voor de beste leerervaring voor uw personeel.
  • Opleidingen decentraal en in missie gebieden, hiermee hebben we een grote flexibiliteit en kunnen we snel handelen.
  • Internationaal team waarbij Nederlandse experts en buitenlandse experts met een vergelijkbare positie (counterpart) cursisten optimaal voorbereiden op de wereldwijde praktijken.
  • Gevestigd in Nederland, Nederlandse belangen behartigen, kennis van lokale wet- en regelgeving, veiligheid: gevoelige informatie is bij ons goed beschermd.
  • NRTO- & CRKBO kwaliteitskeurmerk.

    RECENSIES

  “Onze opleidingsvraag is erg groot. Met de ondersteuning en inzet van AFG zijn wij in staat om hieraan te voldoen. Top!”

  Kolonel J.C.A. Hulst C-DGOTC - Interne opleider DGOTC
  Kolonel J.C.A. Hulst

  “Zeer snelle en adequate invulling van onze opleidingswensen, en binnen beoogde tijdslijnen haalden we ons benodigde aantal BC-codes.”

  Kolonel M. Jacops Operationele Eenheid 13 Lichte Brigade
  Kolonel M. Jacops

  Ik denk dat het enorm positief is om mensen die veel ervaring hebben gehad binnen SF eenheden of andere goeie eenheden voor de klas te zetten, omdat er dan gelijk respect voor is vanuit de groep. Ook vind ik het positief en leuk om begeleid te zijn door iemand uit Amerika. Dit samen geeft een goede combinatie en een goede opzet aan de cursus.

  Cursist 
  Cursist