Help the Ukrainian People and donate through save123life.com

TCCC, TECC en het MARCH-protocol? Wij leggen het voor jullie uit.

 

”Een veelgestelde vraag tijdens onze trainingen gaat vaak over alle verschillende vaktermen die er zijn.” Twee die er tussenuit springen zijn Tactical Combat Casualty Care (hierna: TCCC) en Tactical Emergency Casualty Care (hierna: TECC). In dit artikel gaan we in op de verschillen en overeenkomsten van de twee stromingen met als doel voor eens en altijd helderheid te verschaffen.

TCCC komt oorspronkelijk uit Amerika. Hier worden militairen sinds 2005 getraind om het TCCC toe te passen in vijandelijk gebied om zo de kans op het overleven van een slachtoffer te vergroten. Om de beste medische zorg te leveren aan militairen op missie heeft het Amerikaanse leger het Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) opgericht (voetnoot 1). Deze commissie bestaat uit 42 stemgerechtigde leden met de beste medici en militairen vanuit de Army, Navy, Airforce en Marines. Deze experts zijn geselecteerd op hun ruime ervaring en kennis. Zij maken gebruik van diverse werkgroepen en partnerorganisaties om hun wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Op deze manier geven zij richting aan nieuwe ontwikkelingen binnen TCCC. Kortom, voor iedereen een betrouwbare en professionele bron van informatie om van te leren.

Europa maakt graag gebruik van deze lessen uit Amerika. Ook binnen de Nederlandse Defensie wordt TCCC steeds meer omarmt. De beroepscontext van de militair verschilt met die van een politieagent, brandweerman of ambulanceverpleegkundige en is een van de redenen waarom TECC ontwikkeld is. Hierover later meer. Toch is het medisch protocol wat TCCC en TECC toepast om slachtoffers te helpen exact hetzelfde.

Beide methodes maken gebruik van het MARCH-protocol. Dit is een evidence-based medisch protocol die verleend wordt door de hulpverlener waardoor het slachtoffer een grotere overlevingskans heeft. Dit protocol wordt dus toegepast in beide stromingen zowel TCCC als TECC. Voordat we verder ingaan op de overeenkomst binnen beide stromingen hieronder eerst een verdieping wat nu precies wat is.

Wat is TCCC?

TCCC staat voor Tactical Combat Casualty Care en wordt toegepast in vijandelijk gebied voor en door militairen. Deze methode bestaat uit drie verschillende fases welke verschilt in welk dreigingsniveau de militairen zich bevinden. De drie verschillende fases die behandeld worden zijn (voetnoot 2):

  1. Care Under Fire (CUF): De minimale zorg die je kan toepassen tijdens een aanval van de vijand. Dit kan zowel toegepast worden door de buddy als door jezelf. Omdat snelheid hier belangrijk is wordt eigenlijk alleen de tourniquet gebruikt. Dit is een snelle en effectieve manier om een catastrofale bloeding aan de ledematen te stoppen.
  2. Tactical Field Care (TFC): De zorg die geboden wordt in het veld, maar niet tijdens een vijandelijke aanval. Hier wordt het MARCH-protocol toegepast. In dit MARCH-protocol zitten ook verschillende fases die langsgelopen worden zoals de Massive Bleeding, Airway, Respiration, Circulation en Hypothermia prevention. Door al deze verschillende fases langs te lopen is het mogelijk om in het veld iemands leven te redden.
  3. Tactical Evacuation Care (TACEVAC): Dit is de evacuatiezorg die toegepast wordt tijdens het verplaatsten van het veld naar een ziekenpost.

Wat is TECC?

TECC staat voor Tactical Emergency Casualty Care, dit is afgeleid van het TCCC. Hierin staat de burger voorop. Wanneer er een situatie voorkomt waarin een burger zich in een levensbedreigende bevindt dan kan de TECC methode toegepast worden. Net zoals bij het TCCC zijn er drie verschillende fases (voetnoot 3):

  1. Direct Threat Care (DTC): Hierin wordt eerst de dreiging verminderd, verplaats de gewonde naar een veiliger gebied. Ga na of de gewonde bij kennis is of niet en past daar de vervolg stappen op aan. Stop een catastrofale bloeding door directe druk uit te oefenen op de wond. Gebruik hiervoor de tourniquet. Overweeg daarnaast of het nodig is om de luchtweg vrij te maken.
  2. Indirect Threat Care (ITC): Dit stadium komt wanneer verzorgers en patiënten niet verder verwond kunnen worden. Hierin wordt net als bij het TCCC het MARCH protocol gehanteerd plus de letter E, wat staat voor Everything Else.
  3. Evacuation Care (EVAC): de evacuatiezorg is er om het slachtoffer naar definitieve zorg te brengen. Wanneer er meerdere gewonden zijn, is het van belang om te achterhalen wie als eerste behandeld moet worden en dus verplaatst moet worden. In deze fase is het belangrijk om alle stappen van het MARCH-protocol opnieuw te beoordelen.

Wat is het verschil tussen TCCC en TECC?

Naast de grootste overeenkomst het toepassen van het MARCH-protocol zijn er drie belangrijke verschillen waarom er naast het TCCC het TECC ontwikkeld is (voetnoot 4). De verschillen zitten in de termen die gebruikt worden, trauma richtlijnen en de focus waarin de zorg van TCCC of TECC geboden wordt.

Termen: Het TCCC is specifiek geschreven voor situaties die plaatsvinden in vijandelijk gebied. Hierin is het startpunt: militairen met een bepaalde gezondheid die gewond raken. Daarbij komen militaire termen, regels en gedragingen kijken. Deze zijn niet van toepassing in het ‘dagelijks leven.

Trauma richtlijnen: De traumarichtlijnen lijken op elkaar, maar zijn toch anders. Het TECC richt zich meer op communicatie tussen de verschillende hulpinstanties die aanwezig zijn en de burger. Daarbij zal het advies in de TECC anders zijn wanneer de burger in een levensbedreigende situatie verkeerd dan bij het TCCC.

Focus van de actie: Militairen zijn gefocust op het vrijmaken, behouden of veroveren van grondgebied waarbij TCCC in actie komt wanneer er iemand gewond raakt. In de burgermaatschappij gaat het om een reddingsoperatie waarbij TECC komt kijken. Hierin verschillen het TCCC en het TECC het meeste van elkaar. Nu de verschillen duidelijk zijn, is het misschien nog wel belangrijker om de overeenkomst goed te begrijpen. Het MARCH-protocol.

Wat kan ik met het MARCH-protocol?

Of je nu werkt bij Defensie, Politie of Brandweer het beheersen van het MARCH-protocol kan in verschillende situaties de overlevingskans van een slachtoffer vergroten. Zelfs als je geen ‘officiële’ hulpverlener bent kan deze kennis het verschil maken. Van de trap afvallen, in een auto-ongeluk terecht komen of een ander ongeluk komt altijd onverwachts en kan iedereen overkomen. Ben jij benieuwd naar het toepassen van MARCH-protocol? Klik hier om er meer over te leren.

Voor verdere inhoudelijke aanpassingen zijn er voor het Tactical Combat Casualty Care en het Tactical Emergency Casualty Care richtlijnen opgesteld. Klik hier voor de TCCC en hier voor de TECC richtlijnen.

Vragen?
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel neem dan gerust contact met ons op. Of heb jij een andere vraag die je graag beantwoord wilt hebben. Stel dan een vraag aan ons onderzoeksteam. Dit kan via natalie@advancedforcesgroup.com

Bronvermelding

[1] 19-03-2021, Tactical Combat Casualty care, deployed medicine, https://www.deployedmedicine.com/market/11

[2] 19-03-2021, TCCC Guidelines, Joint Trauma System & Committee on Tactical Combat Casualty Care, https://books.allogy.com/web/tenant/8/books/baa69f13-ac84-4e00-a99d-40e0997d95ca/#idc21999fb-ce53-48e3-8fef-661c70e9554d

[3] 19-03-2021, Tactical Emergency Casualty Care , Committee Tactical Emergency Casualty Care, http://www.c-tecc.org/images/content/TECC_Guidelines_-_JUNE_2015_update.pdf

[4] 19-03-2021, Committee for Tactical Emergency Casualty Care, http://www.c-tecc.org/about/faq