Help the Ukrainian People and donate through save123life.com

AFG bouwt nieuwe trainingslocatie

AFG vergroot opleidingscapaciteit Defensie met bouw van een tijdelijk trainingscentrum in Budel. Het bieden van een ‘veilige leeromgeving’ voor optimaal leervermogen staat centraal.

September 2019

Opleidingsinstituut Advanced Forces Group, gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen en trainingen voor Defensie, is op 26 juli jongstleden gestart met de bouw van een tijdelijk militair trainingscentrum in Budel. De bestaande trainingsinfrastructuur van Defensie heeft een zeer hoge bezetting, en Advanced Forces Group, afgekort tot AFG, wil met dit nieuwe trainingscentrum Defensie ondersteunen in het militaire onderwijs.

Wendbare trainingscapaciteit om Defensie te ontlasten

Met deze externe locatie creëert AFG extra opleidingscapaciteit zonder de drukbezette trainingsinfrastructuur van de operationele eenheden te belasten. Het stelt Defensie in staat om wendbaar te opereren in de uitvoering van hun opleidingen. De behoefte aan extra opleidingscapaciteit is groot, veroorzaakt enerzijds door een toename in de vraag naar diverse opleidingen en anderzijds door de jarenlange afstoting van bestaande locaties. 

Trainingscentrum focust op ‘veilige leeromgeving’ voor optimaal leervermogen

AFG werkt sinds een aantal jaren nauw met Defensie samen om de onderwijscapaciteit te vergroten en actuele kennis aan te dragen op domeinen als Leiderschap, Medisch en het veranderende gevechtsveld. De oprichters van AFG hebben een achtergrond bij Defensie en zijn hierdoor doordrongen van de behoefte aan goede opleidingsfaciliteiten. Een veilige en optimale leeromgeving voor militaire functieopleidingen is zeer belangrijk om nieuwe kennis goed te laten landen. Geert van Oosterhout, oprichter en directeur AFG, licht toe: “Militairen die deelnemen aan de Basic Leader Course, ook wel OPG genaamd, maken geregeld dagen van 7u ’s ochtends tot 11u ’s avonds. Als je dan ook nog in het bos op de grond moet slapen, gaat dat ten koste van het leervermogen en de concentratie. Daarom willen wij een stuk comfort bieden, zodat de korte slaap van goede kwaliteit kan zijn. Hardship trainen is geen doelstelling van deze opleiding. Wij willen militairen tijdens hun functieopleiding optimaal ondersteunen.”. 

Militairen maken dagen van 7u ’s ochtends tot 11u ’s avondsAls je dan ook nog in het bos op de grond moet slapengaat dat ten koste van de concentratie.” 

Bouw afgerond en eerste trainingen succesvol uitgevoerd

Hoe ziet het trainingscentrum eruit? Niels Hardam, medeoprichter, legt uit: “Vanuit 13 Lichte Brigade hebben we toestemming gekregen om op een betonnen plaat van 30 bij 90 meter een tijdelijk trainingscentrum te bouwen. Door het plaatsen van diverse units bouwen we leslokalen, sanitair, een kantine en diverse slaapverblijven zodat we in totaal 30 militairen tijdelijk kunnen huisvesten. De bouw is spoedig verlopen en de eerste opleiding met 12 deelnemers is inmiddels succesvol afgerond. De kalender zit goed volgeboekt tot het einde van het jaar.” 

Combinatie theorie en praktijk van grote waarde

Welke trainingen vinden er plaats op de nieuwe locatie? “Twee van de drie weken van onze Basic Leader Course vinden plaats op het trainingscentrum te Budel. Op het aangrenzende militaire oefenterrein voeren we complete missies uit op groepsniveau. Doordat we snel de besproken theorie in de praktijk kunnen oefenen, zien we zeer goede resultaten bij de deelnemers in de opleiding”, aldus Van Oosterhout. 

 

Volg AFG via Facebook, LinkedIn en Instagram om op de hoogte te blijven van de voortgang.