Help the Ukrainian People and donate through save123life.com

 WERKWIJZE

 

  Snel en flexibel

Onze werkwijze kenmerkt zich door Snelheid, Flexibiliteit en Integriteit. Omdat uitdagingen elkaar in rap tempo opvolgen, is een hoge mate van snelheid en flexibiliteit onontbeerlijk.

  INTEGRITEIT BELANGRIJK

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Door onze achtergrond bij Defensie weten we als geen ander hoe belangrijk dit is. We bewaken onze integriteit middels:

  • Gedragscode vanuit NRTO
  • Trainers Verklaring Omtrend Gedrag
  • Veiligheidsscreening trainers

  Voldoen aan behoeften

Bij aanvang van de samenwerking beginnen we met inventarisatie van de behoeften. Hierna stellen we een opleidingsprogramma op. Door volledige aansluiting bij de opleiding garanderen wij een zo efficiënt en effectief mogelijk resultaat.

AFG start vervolgens de voorbereiding met de bepaling en selectie van de inzet van experts, lesmateriaal en locaties. We creëren een wendbaar team, dat snel op specifieke pijnpunten binnen de organisatie kan inspringen.

Afhankelijk van de wensen per opleiding kunnen we een tweetal pilots doorlopen, waarbij we het programma testen en aanscherpen op basis van de feedback van opleiders en cursisten.

%

  Slagingspercentage 

Dan is het tijd voor de executie: in een aantal weken doorlopen cursisten de opleiding. Na afronding volgt de overhandiging van diploma’s en BC-codes.

Ons slagingspercentage is zeer hoog met 98%. Naast de opleiding is er veel aandacht voor kennisoverdracht zodat onderwijsvernieuwing samen met de interne opleider gerealiseerd wordt. 

In de laatste fase evalueren we de opleiding.

  Duurzame Borging in organisatie

Om opleidingen blijvend te verbeteren en om onderwijs duurzaam te vernieuwen, gaat onze voorkeur uit naar het borgen van de opleiding in de organisatie. In de praktijk betekent dit vaak: voordoen, samendoen, zelf doen. Wij organiseren een opleiding gemiddeld 3 keer. Hierna wordt extra veel aandacht besteed aan kennisoverdracht richting de organisatie. 

Mocht door capaciteitsuitdagingen dit niet mogelijk zijn, kan AFG ook voor de langere termijn instructieteams beschikbaar stellen. In goed overleg met de opdrachtgever wordt hier invulling aan gegeven. 

  Borging in organisatie

Om opleidingen blijvend te verbeteren en om onderwijs duurzaam te vernieuwen, gaat onze voorkeur uit naar het borgen van de opleiding in de organisatie. In de praktijk betekent dit vaak: voordoen, samendoen, zelf doen. Wij organiseren een opleiding gemiddeld 3 keer. Hierna wordt extra veel aandacht besteed aan kennisoverdracht richting de organisatie. 

Mocht door capaciteitsuitdagingen dit niet mogelijk zijn, kan AFG ook voor de langere termijn instructieteams beschikbaar stellen. In goed overleg met de opdrachtgever wordt hier invulling aan gegeven.