Help the Ukrainian People and donate through save123life.com

 Tactisch Medische opleidingen

Het werk defensie en politie is niet zonder risico’s. Goede medische kennis en vaardigheden zijn van groot belang. Advanced Forces Group biedt verschillende tactisch medische opleidingen aan. Ook bieden we retentie trainingen aan om kennis en vaardigheden op niveau te houden, uiteraard met de bijbehorende BC-codes.

Z

98% slagingspercentage

Z

Voldoet aan de kwaliteitseisen van de Interne Opleiding

Z

NRTO keurmerk

  ONZE OPLEIDINGEN

Het werk defensie en politie is niet zonder risico’s. Goede medische kennis en vaardigheden zijn van groot belang. Advanced Forces Group biedt verschillende tactisch medische opleidingen aan. Ook bieden we retentie trainingen aan om kennis en vaardigheden op niveau te houden, uiteraard met de bijbehorende BC-codes.

Alle militairen leren in hun opleiding EHBO vaardigheden, ook wel ZHKH genoemd (Zelf Hulp Kameraden Hulp). Een militair kan deze kennis uitbreiden door aanvullende tactisch medische opleidingen te volgen. Hierin onderscheiden wij 3 verschillende niveaus, die we omschrijven als ‘Basis Plus’, ‘Gevorderd’ en ‘Expert’.

Om het kennisniveau en de vaardigheden vers in het geheugen te houden, volgen militairen jaarlijks retentie trainingen. Deze biedt AFG ook aan:

1. combat
life saver

Duur opleiding: 4 weken.

Niveau Basis Plus, ook wel Gewondenhelper.

Een Combat Life Saver verzorgt, stabiliseert en maakt slachtoffers transport gereed.

2. combat medic

Duur opleiding: 13 weken.

Niveau Gevorderd, uitbreiding op Combat Life Saver opleiding.

De Combat Medic heeft kennis en vaardigheden om een zieke gedurende enkele dagen te verzorgen.

retentie
trainingen

Tactisch medische kennis en vaardigheden moeten jaarlijks onderhouden worden. Retentie trainingen verlengen de BC-codes van de militair.

Voor elk niveau is er een toegespitste retentie training. 

 AFG levert Tactisch medische opleidingen

Er zijn verschillende niveaus in tactisch medische opleidingen. Niet elke militair hoeft uiteraard alle procedures te kennen. Door in elke eenheid de juiste kennis en vaardigheden te hebben, kan onze krijgsmacht zo effectief en efficiënt mogelijk opereren.

De opleidingsniveaus verschillen in duur, diepgang en intensiteit. 

 

1. Tactisch Medische opleiding
Combat Life Saver of Gewondenhelper

Duur 3 weken | BC-code | Op eigen locatie of AFG locatie

De opleiding tot Combat Life Saver, ook wel bekend als de opleiding Gewondenhelper, is een zogenaamde nevenfunctie. Een militair met deze graad verzorgt, stabiliseert en maakt de slachtoffers transport gereed tot en met de overdracht naar het opvolgend geneeskundig niveau. De opleiding duurt 3 weken.

 

2. Tactisch Medische Opleiding Combat Medic

Duur 13 weken | BC-code | Op eigen locatie of AFG locatie

Als een militair meer zorg moet kunnen verlenen dan het basisniveau, dan kan hij of zij de opleiding tot Combat Medic volgen. Deze opleiding duurt 13 weken. De militair krijgt extra (levensreddende) handelingen aangeleerd om de inzetbaarheid en/of de overlevingskans van een zieke of gewonde te vergroten. De Combat Medic heeft de kennis en vaardigheden om gedurende enkele dagen een zieke of gewonde te verzorgen.

Deze opleiding sluit uiteraard naadloos aan op het eerste niveau Combat Life Saver.

Retentie trainingen:
Opfrissen en oefenen tactisch medische vaardigheden

Voor elke medische opleiding is het belangrijk om deze jaarlijks te onderhouden. De kennis en vaardigheden worden vaak niet veelvoudig in de praktijk uitgevoerd, maar het is wel cruciaal om deze regelmatig op te frissen en te oefenen. Hiervoor zijn er de retentie trainingen waarin tactisch medische kennis en vaardigheden worden opgehaald en waar nodig hernieuwd.

Voor elke tactisch medische opleidingen biedt AFG een passende retentie training aan. 

  RECENSIES

“Veel ervaring van de instructeurs, veel hulpmiddelen zoals foto’s om dingen duidelijk te maken. En de openheid van instructeurs naar de leerlingen. En niet te vergeten alle hulp die de instructeurs bieden zoals de begeleiding in de avonduren.”

Cursist Medische opleiding
Cursist

“De hoeveelheid ervaring vanuit de praktijk gerelateerd houdt het maximaal interessant. De voorbeelden met foto’s zijn erg leerzaam.”

Cursist Medische opleiding
Cursist

  PORTFOLIO

Benieuwd hoe AFG voor 13 Lichte Brigade soldaten opleidde om als first responder op tactisch medisch gebied effectief te handelen in risicovolle omstandigheden? Download dan ons portfolio.

  ONZE Andere DIENSTEN

Direct aan de slag met het MARCH-protocol?